• Օգտակար հղումներ

Օգտակար հղումներ

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն
www.mineconomy.am

Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային  կենտրոն
www.smednc.am

Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ
www.eif-it.com

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն աջակցող խորհուրդ
www.itdsc.am

Միջազգային ցուցահանդեսներ
www.witsa.org
www.cebit.de
www.gitex.com

ՏՀՏ ոլորտի տեղական լրատվամիջոցներ
www.telecom.arka.am
www.itel.am
www.panorama.am
www.nt.am