Հայաստանում Ռոբոտատեխնիկայի Զարգացման Ծրագիր


ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՌՈԲՈՏԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ և ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ


2008թ.-ից Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը ՎիվաՍել ՄՏՍ-ի աջակցությամբ ներդրեց Հայաստանում ռոբոտաշինության զարգացման և աջակցման ծրագիրը՝ ԱրմՌոբոտիքսը: 

Ծրագրի առաջնային նպատակն է նպաստել.

 • ճարտարագիտական մտածելակերպի զարգացմանը
 • մասնագիտական կողմնորոշմանը
 • Հայաստանի  տարածաշրջանային զարգացմանը և ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավմանը
 • նախազորակոչային տարիքում բանակին անհրաժեշտ տեխնոլոգիական գիտելիքների և հմտությունների ուսուցմանը
 • տեխնոլոգիական կրթության որակի բարձրացմանը
 • բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացման խթանմանը։

Այս տարիների ընթացքում ԱրմՌոբոտիքս ծրագրի շրջանակներում իրականացվե լ են այդ նպատակներին ուղղված մի շարք ծրագրեր.

 • Ռոբոտաշինության մրցույթներ 
 • ԱրմՌոբոտիքս լաբ – ռոբոտաշինույթյան լաբորատորիա
 • ԱրմՌոբոտիքս ակումբ
 • Ռոբոտաշինությունը սկսվում է դպրոցից 
 • RoboFest- ռոբոտների փառատոն

2015թ.-ի ընթացքում նախատեսվում է զարգացնել և ընդլայնել ԱրմՌոբոտիքսը՝ իրականացնելով նոր ծրագրեր.

 • 1դպրոց-1ընկերություն (1 ՏՏ ընկերություն իր հովանու տակ է վերցնում մեկ դպրոց և ուղորդում դեպի տեխնոլոգիական ոլորտ, պարբերաբար այցելում է դպրոց, հրավիրում աշակերտներին ընկերություն)
 • ինժեներական լաբորատորիա (նախատեսվում է մինչև 2018թ. բոլոր 1400 դպրոցներում ներդնել այն), որն ունի մի քանի բաղադրիչներ
 • ռոբոտ-կոնստրուկտոր
 • եռաչափ տպիչ
 • Ատելյե լաբ- հին ու անպետք սարքերից նոր ու պիտանի իրար ստանալու համար
 • վեբ- ծրագրավորում
Մանրամասն տեղեկատվության համար այցելեք՝ www.armrobotics.am: