• DigiCode
  • /
  • Մրցանակակիրներ 2016/1

Մրցանակակիրներ 2016/1


Լավագույն խաղ 13 տարեկանից ցածր

1. Սերգեյ Վարդանյան, ք. Երևան Խաղալ առցանց
2. Սամվել Պապյան, ք. Երևան Խաղալ առցանց

Լավագույն վիրտուալ լաբորատորիա 13 տարեկանից ցածր

Մելինե Ներսիսյան, ք. Վանաձոր Խաղալ առցանց

Լավագույն խաղ 13 տարեկանից բարձր

Գևորգ Հովհաննիսյան, ք. Էջմիածին Խաղալ առցանց

Լավագույն վիրտուալ լաբորատորիա 13 տարեկանից բարձր

Նանե Սարգսյան, ք. Երևան Խաղալ առցանց

Լավագույն դիզայն

Նանե Սարգսյան, ք. Երևան Խաղալ առցանց

Լավագույն մտահաղացում

Վազգեն Հովհաննիսյան, գ.Այգեկ Խաղալ առցանց