Օրակարգ


ԲԱՆԱԿՑԵՔ, ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՎԵՔ ԵՎ ՀԱՋՈՂ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԵՔ ՁԵՐ ԲԻԶՆԵՍԸ ՏԱՐԲԵՐ ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐՈՒՄ

Ներկայացվում է Էլեոնոր Բրյուկելի կողմից, Ամստերդամի Միջմշակութային հաղորդակցություններ ՓԲԸ տնօրեն
2015թ. փետրվարի 3 - 4

Ժամ Թեմա Խնդիրներ
Օր I
09:00 Ներածություն

Ծրագրի և խնդիրների ներկայացում Ակնկալիքների կառավարում

Միմյանց ճանաչում Կառուցեք Ձեր ելույթը, կառավարեք ժամանակը և տարբերվեք Ձեր հանդիսատեսի համար: Ինչու՞ ես պետք է հիշեմ քեզ:

Թեստ
10:30 Ընդմիջում
10:45 Բանակցությունների և համագործակցությունների տարբերությունները՝ կապված մշակութային առանձնահատկությունների հետ
  • Բանակցելու, հաղորդակցվելու և համագործակցելու սեփական եղանակի "ազդեցության” տեղեկացվածություն,
  • Որո՞նք են Եվրոպայի և այլ երկրների տարածաշրջանային տարբերությունները և ինչու՞ են դրանք առկա,
  • Ծանոթացում Միջմշակութային Հաղորդակցային ոճերին:

12:30 Նախաճաշ
13:30 Շնորհանդեսներին վերաբերող և թրեյնինգին նախորդող հանձնարարություններ Ձեր բիզնեսի ներկայացում. համառոտ կառուցվածքը, եզակիությունը, մշակութային տարբերությունը:

Շնորհանդեսների ներկայացման շարունակություն: Լսարանի ուղղորդում, վերբալ և ոչ վերբալ հաղորդակցություն, կեցվածքը, հույզերը: Գրավեք ձեր ունկնդրի ուշադրությունը, հետաքրքրեք և համոզեք նրան գործողությունների գնալ:
15:15 Ընդմիջում
15:30 Գլոբալ մտածողության մշակում Որքա՞ն գլոբալ եք Դուք:

Հաղորդակցություն, ցուցահանդեսների և միջազգային հանդիպումների ընթացքում ինքնավստահություն
  • Դիմավորելու և հանդիպելու մշակութային տարբերությունները,
  • Ակտիվ ունկնդրում,
  • Ինքնավստահություն, պրոակտիվություն, մերժվելուց չընկճվելու ունակություն և հետևողականություն:
17:00 Օրվա գնահատում
TIME THEME OBJECTIVES
Օր II
09:00 Ներածություն Ակնկալիքների կառավարում


Նախորդ օրվա թրեյնինգի վերաբերյալ հարց ու պատասխան/թեստ:
09:20 Բանակցությունների հարցադրումների տեխնիկան Բանակցությունների և ցուցահանդեսների համար հարցերի բազմազանություն:
10:30 Ընդմիջում
10:45 Բանակցային մոդել
  • Բանակցային մոդելի տեսությունը,
  • Մոդելի տարբեր քայլերի հետ աշխատանքի ուսուցանում:
12:30 Նախաճաշ
13:30 Բանակցային մոդել, շարունակություն Միջազգային բանակցային հանդիպումներին և ելույթի փակման նախապատրաստում: Միջմշակութային հաղորդակցություն և պրոակտիվություն:
15:00 Ընդմիջում
15:15 Բանակցություններ
  • Ի՞նչ է կաշառքը եվրոպական և այլ երկրներում,
  • Աշխատանքային միջավայրում գենդերային հարցերի լուծում:
15:45 Երկու րոպեանոց շնորհանդեսներ տարբեր ԵՄ ոճերով Գերմանական, հոլանդական, իտալական, անգլիական և այլ ոճեր:
16:30 -17:00 Գնահատում, ամփոփում և հավաստագրերի տրամադրում: